Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,

Οι οδηγίες για την ηλεκτρονική εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2021 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, βρίσκονται ΕΔΩ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ακαδημαϊκών υποτρόφων βρίσεκται ΕΔΩ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2021-2022

Η πρόσκληση για ακαδημαϊκή εμπειρία 2021-2022 για κατόχους διδακτορικού τίτλου βρίσκεται ΕΔΩ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2021-2022

Η πρόσκληση για ακαδημαϊκή εμπειρία 2021-2022 για κατόχους διδακτορικού τίτλου βρίσκεται ΕΔΩ.