Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2019-2020

Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019, ώρα 10:00 - Μεγάλο Αμφιθέατρο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Χαιρετισμός του Προέδρου του Τμήματος, Καθ. κ. Νικολάου Θωμαΐδη

Ενημέρωση για τη δομή, τη λειτουργία και τις σπουδές στο Τμήμα από τον Αναπληρ. Προέδρου, Καθ. κ. Διαμάντη Σίδερη

Παρουσίαση των διδασκόντων

Reception buffet

RECENT ADVANCES IN FOOD ANALYSIS 2019

Τρίτη 05 Νοεμβρίου 2019