ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Η απόφαση της συγκλήτου αναφορικά με την διεξαγωγή των εξετάσεων βρίσκεται ΕΔΩ.