ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ERASMUS PLUS

Πληροφορίες για το ERASMUS PLUS βρίσκονται στον ιστότοπο  http://www.interel.uoa.gr/erasmus.html , καθώς επίσης και στο επισυναπτόμενο Aρχείο PDF.