ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

Λειτουργία Βιβλιοθήκης Αγροτικής Ανάπτυξης Διατροφής και Αειφορίας από τις 16/06/2021, σχετική ανακοίνωση βρίσκεται ΕΔΩ.