ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προπτυχιακών φοιτητών/τριων του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο "Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών", με κωδικό ΟΠΣ 5032778 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  και το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Επιχειρησιακού Προγραμματος " Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020", ανακοινώνεται η έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών για το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων.

Αρχείο: PDF