ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΘΕΜΑ: ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/13-07-2022 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ.

Αρχείο: ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/13-07-2022 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ.