Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

Οδηγός Σπουδών
2022-2023

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

Η αγροδιατροφική αλυσίδα αρχίζει “από το χωράφι”, με την κατάλληλη διαχείριση των φυσικών πόρων (έδαφος-νερό-ενέργεια), τη χρησιμοποίηση υγιούς και πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού, την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων ολοκληρωμένης διαχείρισης, και καταλήγει στην παραγωγή ποιοτικών, αυθεντικών, ασφαλών και μειωμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος γεωργικών προϊόντων “στο ράφι”.

Όραμα του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων είναι να παρέχει στους φοιτητές του σύγχρονη και ανταγωνιστική γνώση για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού Τομέα, με έμφαση στις νέες τεχνολογίες της Γεωργίας Ακριβείας, στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων αγροδιατροφής, βασισμένα στην αυθεντικότητα τους και την ανάδειξη του ευεργετικού τους πλούτου και με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα στα πλαίσια της Κυκλικής Οικονομίας. Αυτό σημαίνει ότι η Διαχείριση Φυσικών Πόρων έχει αναπτυξιακό πρόσημο και εστιάζεται στην αποτελεσματική και ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων, εδάφους και ενέργειας και την Προστασία του Περιβάλλοντος, με ταυτόχρονη αξιοποίηση όλων των παραπροϊόντων της αγροδιατροφής για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων.

NEA KAI ANAKOIΝΩΣΕΙΣ
ΜΑΡΤΙΟΥΕκδηλώσεις στο ΕΚΠΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
24 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις για τη συγκεκριμένη ημερομηνία. ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ