ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την απόκτηση ηλεκτρονικού λογαριασμού από προπτυχιακούς φοιτητές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 

Αναλυτικές οδηγίες για την απόκτηση ηλεκτρονικού λογαριασμού από προπτυχιακούς φοιτητές βρίσκονται στο παρακάτω επισυναπτόμενο αρχείο.

Αρχείο PDF: Download