Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Στο επισυναπτόμενο έγγραφο υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες για τον κανονισμό ακαδημαϊκού συμβούλου του τμήματος της Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων.

Λήψη Εγγράφου