Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το Τμήμα και τα Εργαστήρια του έχουν εξοπλιστεί με σύγχρονο εξοπλισμό μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και την υποβολή ανατγωνιστικών προτάσεων των μελών της Προσωρινής Συνέλευσης του.

Yφιστάμενα εργαστήρια τμήματος:

1) Γενικής - Αναλυτικής Χημείας

2) Ανάλυσης τροφίμων 

3) Μικροβιολογίας Τροφίμων

4) Ελέγχου Ποιότητας Ύδατος

5) Επεξεργασίας Υδάτων και Αποβλήτων

6) Εδαφολογίας

7) Βιοτεχνολογίας και Μοριακών Ανλύσεων

8) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής