Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

ΤΜΗΜΑ

Αποστολή του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων είναι να θεραπεύει και να προάγει την επιστήμη της Γεωπονίας, των Τροφίμων και τη Διαχείριση των Φυσικών Πόρων & την Προστασία του Περιβάλλοντος, μέσω της εφαρμογής διεπιστημονικών προσεγγίσεων και τεχνολογιών με απώτερο στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου και την προσαρμογή του αγροδιατροφικού τομέα στις νέες προκλήσεις της αγοράς καινοτόμων αγροτικών προϊόντων, τροφίμων και υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, το Τμήμα έχει σκοπό την παροχή γνώσης και την ανάπτυξη έρευνας σε αντικείμενα που αφορούν:

  • Την Ανάπτυξη και Διαχείριση της Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής με χρήση νέων ευφυών τεχνολογιών της Γεωργίας Ακριβείας
  • Την Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων με έμφαση στην Αυθεντικότητα των Ελληνικών Αγροτικών Προϊόντων και την ανάδειξη της Ποιότητας τους
  • Την ορθολογική Διαχείριση των Φυσικών Πόρων και την Προστασία του Περιβάλλοντος με ταυτόχρονη αξιοποίηση των παραπροϊόντων αγροτικής παραγωγής
  • Την Αγροτική Οικονομία και Διοίκηση Αγροτικών Επιχειρήσεων με έμφαση στην Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα

Συνεκτική παρουσίαση του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων βρίσκεται ΕΔΩ.