Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Εισαγωγή

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 2019 (Nόμος 4589/2019) και ανήκει στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας. Η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος, δηλ. οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του αναπτύσσονται στις εγκαταστάσεις του ΕΚΠΑ στα Ψαχνά Ευβοίας. Στο Τμήμα θα λειτουργήσουν εκπαιδευτικά εργαστήρια που υποστηρίζουν το Πρόγραμμα Σπουδών και εργαστηριακές μονάδες (units) που προωθούν την έρευνα στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

 

Διοίκηση

Το Τμήμα διοικείται από προσωρινή Συνέλευση αποτελούμενη από τα εξής μέλη:

1. Θωμαΐδης Νικόλαος, Καθηγητής Τμήματος Χημείας, Πρόεδρος προσωρινής διοίκησης

2. Σίδερης Διαμάντης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας, Αναπληρωτής Πρόεδρος προσωρινής διοίκησης

3. Μαραβέγιας Ναπολέων, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

4. Ρέκκας Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φαρμακευτικής

5. Προεστός Χαράλαμπος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Χημείας

 

Γραμματεία

Τα γραφεία της Γραμματείας του Τμήματος στεγάζονται στα Ψαχνά Ευβοίας.

Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές κάθε Δευτέρα-Τετάρτη–Παρασκευή 11.00-13.00.

Οι εργασίες που διεκπεραιώνονται από τη Γραμματεία είναι οι εξής:
Ανανέωση φοιτητικού εισιτηρίου, Πανεπιστημιακή κατάσταση σίτισης, θεώρηση βιβλιαρίων νοσηλείας, θέματα σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών (βαθμολογία, μαθήματα, κατάλογοι πτυχιούχων, ορκωμοσία), εγγραφές νέων φοιτητών και υποτροφίες, πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας, πιστοποιητικά φοίτησης, αντίγραφα πτυχίου, περγαμηνές, αποφοιτήρια (διαγραφές), αναστολή σπουδών και φοιτητικά δάνεια.

Οι γενικές ανακοινώσεις που αφορούν τους φοιτητές του Τμήματος βρίσκονται αναρτημένες σε ειδικά πλαίσια δεξιά των θυρίδων της Γραμματείας, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.agro.uoa.gr