Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Στο επισυναπτόμενο έγγραφο υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες για τους πρωτοετείς φοιτητές όπως έχουν συνταχθεί από τη Δ/νση Εκπαίδευσης και Έρευνας ΕΚΠΑ

Λήψη Εγγράφου