Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Χρήσιμες πληροφορίες για τους φοιτητές

Στο επισυναπτόμενο έγγραφο υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες για τους πρωτοετείς φοιτητές όπως έχουν συνταχθεί από τη Δ/νση Εκπαίδευσης και Έρευνας ΕΚΠΑ

Λήψη Εγγράφου