Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Στο επισυναπτόμενο έγγραφο υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες για τον εσωτερικό κανονισμό του τμήματος της Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων.

Λήψη Εγγράφου