Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Στο επισυναπτόμενο έγγραφο υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες για τον οδηγό πρακτικής άσκησης του τμήματος της Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων.

Λήψη Εγγράφου