Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του 1ου έτους, του Χειμερινού Εξαμήνου 2019-2020, του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, βρίσκεται ΕΔΩ.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του 1ου έτους, του Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020, του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, βρίσκεται ΕΔΩ.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του 1ου έτους, του Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021, του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, βρίσκεται ΕΔΩ.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των ετών, του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, βρίσκεται ΕΔΩ.