Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Οι διδάσκοντες του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων είναι οι παρακάτω:

Χαράλαμπος Τσίτουρας, Καθηγητής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών - Διδασκαλία: 101 Μαθηματικά

Μιχαήλ Βραχόπουλος, Καθηγητής Ενεργειακών Συστημάτων - Διδασκαλία: 102 Φυσική Περιβάλλοντος

Σταμάτης Βολιώτης, Καθηγητής Ψηφιακών Συστημάτων - Μικροϋπολογιστών - Τεχνολογίας Μετρήσεων - Διδασκαλία: 201 Βασική Στατιστική & 301 Στατιστική Ανάλυση Διεργασιών

Θεόδωρος Ζαχαριάδης, Καθηγητής Ηλεκτρονικών - Διδασκαλία: 202 Εισαγωγή στους Η/Υ και Προγραμματισμός, 304 Εφαρμοσμένη Πληροφορική & 305 Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Βασίλειος Σταθόπουλος, Καθηγητης Κεραμικών Υλικών, Πορώδων και Καταλυτικών, Διδασκαλία: 104 Γενική Χημεία

Νικόλαος Ορφανουδάκης, Καθηγητής Ατμοστροβίλων-Ατμολεβήτων, Διδασκαλία: 401 Συστήματα Διασφάλισης Ποιοτητας

Μαρία Κούκου, Επίκουρη Καθηγήτρια Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, Διδασκαλία: 306 Εδαφολογία & 401 Συστήματα Διασφάλισης Ποιοτητας

Νικηφόρος Αλυγιζάκης, Δρ. Αναλυτικής Χημείας - Διδασκαλία: 204 Αναλυτική Χημεία, 307 Χημεία Περιβάλλοντος & 405  Εργαστήριο Φυσικών και Χημικών Μετρήσεων

Ιωάννης Δούκας, Δρ. Αγροτικής Οικονομίας - Διδασκαλία: 105 Αρχές Οικονομιας και Διοικησης, 205 Αγροτική Οικονομία & 206 Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή

Βασίλειος Τζούνακας, Δρ. Κυτταρικής & Μοριακής Βιολογίας - Διδασκαλία: 103 Kυτταρική και Μοριακή Βιολογία,  203 Βιοχημεία & 303 Φυσιολογία Φυτών

Αντωνία Τέρπου, Δρ. , Διδασκαλία: 302 Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων,  306 Εδαφολογία & 407 Μικροβιολογία Τροφίμων

Αναστάσιος Λιάκος, Δρ. , Διδασκαλία: 403 Φυσιολογία Ζώων

Άννα Βατσανίδου, Δρ, Διδασκαλία: 404 Γεωργία Ακριβείας - Ευφυή Συστήματα

Νίκη Μαραγκού, Δρ. Χημείας - Διδασκαλία: 402 - Διαχείρηση και Προστασία Αγροτικού Περιβάλλοντος

Δήμητρα Παπαδάκη, Δρ, Διδασκαλία: 406 Γεωργική Μετεωρολογία - Κλιματολογία